Hi, How Can We Help You?

Blog

May 17, 2018

(Tiếng Việt) THÔNG BÁO CHÍNH THỨC từ chính phủ Hoa Kỳ: Dự Luật EB-5 Sẽ Được Thông Qua Từ Tháng 8/2018

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

2 Replies to “(Tiếng Việt) THÔNG BÁO CHÍNH THỨC từ chính phủ Hoa Kỳ: Dự Luật EB-5 Sẽ Được Thông Qua Từ Tháng 8/2018”

 1. Hoa Le says: Monday July 30th, 2018 at 09:25 PM

  tôi quan tâm đến EB5, xin vui lòng gọi lại.
  cám ơn.
  Bạch Hoa

 2. Hoa Le says: Monday July 30th, 2018 at 09:37 PM

  0902636668, xin vui lòng cho biết EB5 và định cư Phần Lan
  Cám ơn nhiều

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*