Nếu bạn có ý tưởng kinh doanh sáng tạo và hiệu quả, hãy tham gia ngay chương trình Start-up Visa (SUV)

Cơ hội cuối cùng để nộp hồ sơ chương trình đầu tư EB-5 trước ngày 21/11/2019 để được hưởng ưu đãi đặc biệt.

Mức đầu tư sẽ tăng từ 500.000 USD thành 900.000 USD cho các dự án thuộc vùng TEA ngày 21/11/2019.

Hồ Chí Minh – Ngày 30/03, 09:00 – 12:00 Khách sạn Park Hyatt

Hồ Chí Minh – Ngày 25/07 & 26/07, 09:00 – 17:00 VĂN PHÒNG OPV HARBOUR VIEW

CAM KẾT HOÀN TRẢ 100% vốn đầu tư và phí quản lý nếu nhà đầu tư bị từ chối thẻ xanh I-526

Immigration and Citizenship by investment has become widely accepted by the US Government, Canada, Cyprus and select other countries around the world. Global Citizenship and gaining a second passport is a tool for people to take action in the planning of their future today and for generations to come.

Featured programs

Deposit USD 100,000 to file I-526 petition

6 months processing

Receive permanence visa in 30 days

The benefits of the second passport

Second passport

Residency Planning

Taxes and other issues

PARTNER OF OPV

ORIENT & PACIFIC VIETNAM TEAM

Ms. THUY

Deputy Director

Ms. TRANG

Manager, Business Administration

Ms. THAO

Administration Executive

Ms. GIANG

Administration Executive

Ms. LY

Manager, Business Development

Ms. TAM

Business Development Executive

Ms. HAN

Business Development Executive

Ms. TRINH

Manager, Admin & Finance

Mr. HOA

IT Manager