February 6, 2024

SỞ DI TRÚ MỸ (USCIS) SẼ TĂNG PHÍ VÀO THÁNG 4 NĂM 2024

Chính phủ Mỹ sắp sửa tăng phí nộp đơn xin thẻ xanh, thị thực hôn nhân và hầu hết các đơn nhập cư khác.

Sở Di trú và Nhập Cư Hoa Kỳ (USCIS) vừa công bố quyết định cuối cùng và chuẩn bị tăng phí đáng kể đối với các đơn xin nhập cư các loại. Thay đổi này là việc điều chỉnh phí lớn đầu tiên kể từ năm 2016 nhằm giải quyết những khó khăn về hoạt động và tài chính của họ. Mức giá mới dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2024, nghĩa là tất cả đơn đăng ký được đóng dấu bưu điện sau ngày này sẽ bị tính mức phí mới và cao hơn.

Một số phí đăng ký mới như sau:

  • Đơn I-130 (Đơn bảo lãnh cho người thân nước ngoài): cho các diện đoàn tụ gia đình, bao gồm cả diện kết hôn, sẽ tăng 26% lên 675 USD cho nộp hồ sơ giấy và 625 USD cho những người nộp đơn trực tuyến.
  • Đơn I-129F (Đơn dành cho hôn phu/ hôn thê là người nước ngoài): sẽ tăng 26% từ 535 USD lên 675 USD.
  • Đơn I-485 (Đơn đăng ký thường trú hoặc điều chỉnh tình trạng): cũng sẽ tăng 18% đối với đương đơn là một người (từ $1,225 lên $1,440)

Trả lời

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

6  +  1  =  

error: Content is protected !!
Zalo
Hotline