CHƯƠNG TRÌNH VISA ĐẦU TƯ ÚC

australia-flag
 • Chính phủ: Quân chủ lập hiến Đại nghị Liên bang
 • Thủ đô: Canberra
 • Ngôn ngữ chính:  Tiếng Anh
 • Diện tích: 7.692.024 km²
 • Dân số: 23,13 triệu (2013)
 • Múi giờ: UTC+8 tới +10.5; mùa hè: UTC+9 tới +11.5
 • GDP: 1,56 nghìn tỷ USD (2013)
 • Tiền tệ: Đô la Úc (AUD)

Diện visa nhà đầu tư cao cấp mới được chính phủ công bố gọi là Premium Investor Visa đã được thông qua và giới thiệu cho công dân nước ngoài với mức đầu tư ít nhất 15 triệu AUD vào Australia. Cơ cấu đầu tư của diện visa đầu tư cũ là Significant Investor Visa đã được cải cách để khuyến khích đầu tư vào các công ty Úc đang phát triển. Những thay đổi có hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm 2015.

1. Diện visa định cư mới Premium Investor visa (PIV)

Tiêu chuẩn chính của diện visa PIV là mức đầu tư tối thiểu 15 triệu đô la Úc theo lời mời của các cơ quan thương mại liên bang Úc. Danh mục Đầu tư cho phép bao gồm:

 • Cổ phiếu được niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán Úc;
 • Trái phiếu hay các chứng nhận mua bán của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Úc (hoặc chi nhánh), một bang của Úc / hoặc Chính phủ Khối thịnh vượng chung, hoặc một công ty nếu trái phiếu / chứng nhận được xếp hạng là danh mục đầu tư ở Úc;
 • Đầu tư chính vào một công ty tại Úc;
 • Các chứng chỉ Quỹ của các công ty niêm yếu theo điều 21 của Luật Bảo hiểm nhân thọ năm 1995, nếu các chứng chỉ quỹ không hoàn trả vốn trong thời gian hiệu lực của visa; hoặc
 • Các bất động sản thương mại và nhà ở Úc (bị giới hạn).

Nhà đầu tư theo diện Premium Investor Visa sẽ đủ điều kiện để nộp đơn xin định cư 12 tháng sau khi thực hiện đầu tư mà không có yêu cầu cư trú.

2. Các sửa đổi của diện visa đầu tư Significant Investor Visa

Visa đầu tư SIV được giới thiệu vào năm 2012. Yêu cầu chính của diện SIV là đầu tối thiểu 5 triệu AUD, yêu cầu mới sửa đổi là phải đầu tư vào các lĩnh vực sau:

 • Đầu tư ít nhất 500.000 AUD vào quỹ mạo hiểm Úc hoặc Quỹ đầu tư tư nhân (s) đầu tư vào doanh nghiệp mới và các công ty tư nhân nhỏ;
 • Đầu tư ít nhất 1,5 triệu AUD vào các công ty đang phát triển theo hình thức mua cổ phần, góp vốn, hay vốn phát sinh; và
 • Phần chênh lệch còn lại của khoản đầu tư 5 triệu AUD đầu tư theo hình thức cổ phần, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, bất động sản thương mại, tiền mặt hoặc vốn phát sinh.
 • Luật đã nêu rõ là các khoản đầu tư trước khi nộp đơn thì không được chấp nhận cho diện này.

Nhà đầu tư diện SIV đủ điều kiện nộp đơn xin định cư sau 4 năm liên tục thực hiện việc đầu tư và ngay khi người nộp đơn chính sinh sống tại Úc tối thiểu 40 ngày/năm trong 4 năm liên tục kể từ ngày có visa SIV.

Người phụ thuộc trong hồ sơ visa SIV cũng được xin định cư nếu sống tại Úc 180 ngày/ năm trong vòng 4 năm kể từ ngày có visa SIV.

Các yêu cầu để người phụ thuộc chuyển đổi thành người nộp đơn chính

 • Người phụ thuộc đi kèm trong đơn có thể là người nộp đơn chính xin visa định cư theo diện visa đầu tư và kinh doanh khởi nghiệp (Investor and Business Innovation) nếu đáp ứng đủ yêu cầu về số ngày ở tại Úc và mức đầu tư.
 • Người phụ thuộc trong hồ sơ visa SIV và PIV chỉ có thể đóng vai trò người nộp đơn chính khi đương đơn của visa này chết hoặc ly thân, ly dị.

Ý nghĩa của visa đầu tư cho người nước ngoài

Sự linh động cho nhà đầu tư nước ngoài trong việc lựa chọn đầu tư và các loại visa để phát triển các cơ hội kinh doanh. Quan trọng hơn, là cơ hội cho gia đình nhà đầu tư có thể lựa chọn thay đổi người  nộp đơn chính cho việc định cư theo diện Đầu tư và Kinh Doanh từ thành viên từng là người phụ thuộc trước đó.