CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ QUỐC TỊCH SAINT LUCIA

saint-lucia-flag
 • Chính phủ: Nghị viện dân chủ
 • Thủ đô: Castries
 • Ngôn ngữ chính:  Tiếng Anh
 • Diện tích: 620 km2
 • Dân số: 163.922
 • Múi giờ: UTC-4
 • GDP: 1.596 tỷ đô (2014)
 • Tiền tệ: XCD
Saint-Lucia-Location-Map

Saint Lucia có chương trình Đầu tư để có quốc tịch ra đời sớm nhất và có thể xem là tốt nhất của khu vực Caribbean.

YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH:

 • Đầu tư vào bất động sản
 • Đóng góp từ thiện không hoàn lại cho Quỹ Kinh Tế Quốc Gia
 • Đầu tư vào trái phiếu chính phủ
 • Thành lập công ty

CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ

Đóng góp từ thiện không hoàn lại cho Quỹ Kinh Tế Quốc Gia

 • $100.000: Hồ sơ một thành viên.
 • $140.000: Hồ sơ 2 thành viên gồm đương đơn và vợ/chồng.
 • $150.000: Hồ sơ 4 thành viên gồm đương đơn, vợ/chồng và 2 con.
 • $15.000: cho mỗi người phụ thuộc tiếp theo.
 • $25.000 : Cho anh/chị/em phụ thuộc độc thân dưới 18 tuổi, có xác nhận đồng ý của cha mẹ và người giám hộ.

Đầu tư bất động sản

 • $300.000: Mức đầu tư tối thiểu vào các dự án được Chính phủ phê duyệt.
 • Thời gian đầu tư là 5 năm.

Đầu tư trái phiếu chính phủ:

 • $500.000: Hồ sơ một thành viên.
 • $535.000: Hồ sơ 2 thành viên gồm đương đơn và vợ/chồng.
 • $550.000: Hồ sơ 4 thành viên gồm đương đơn, vợ/chồng và 2 con.
 • $25.000: cho mỗi người phụ thuộc tiếp theo.
 • Thời gian đầu tư là 5 năm.

Thành lập doanh nghiệp:

 • $3.500.000: Mức đầu tư tối thiểu.
 • $6.000.000: Mức đầu tư cho 6 đương đơn (tối thiểu mỗi đương đơn $1.000.000).

THỜI GIAN THỤ LÝ HỒ SƠ

 • Trung bình khoảng 3 tháng kể từ ngày hồ sơ hoàn chỉnh nộp vào cơ quan thụ lý hồ sơ của chính phủ.

QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU SAINT LUCIA

 • Người mang hộ chiếu Saint Lucia đi lại 155 quốc gia không cần xin visa.
 • Không cần phải bỏ quốc tịch hiện tại.
 • Không có yêu cầu phải ở hay sinh sống tại Saint Lucia khi nộp đơn và sau khi có quốc tịch.
 • Không có yêu cầu về ngôn ngữ.
 • Thành viên phụ thuộc là con độc thân lên đến 30 tuổi, và cha/mẹ trên 55 tuổi.
 • Không có thuế cho thu nhập quốc tế.

PROJECT DETAILS