Hi, How Can We Help You?

Hộ Chiếu

CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỂ NHẬN QUỐC TỊCH

Các chương trình Đầu tư để có Quốc tịch cho phép nhà đầu tư xin nhập quốc tịch và trở thành công dân hợp pháp của một quốc gia đơn giản, nhanh chóng và không ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của nhà đầu tư và gia đình.

Lợi ích của việc có hai quốc tịch:

  • Đi lại dễ dàng không cần xin visa
  • Mở rộng cơ hôi kinh doanh và đầu tư
  • Hưởng các chính sách an sinh xã hội tốt hơn
  • Tạo thuận lợi cho thế hệ sau được hưởng chế độ giáo dục tốt nhất

Người mang hộ chiếu Antigua & Barbuda miễn visa nhập cảnh 150 quốc gia. Không cần phải bỏ quốc tịch hiện tại.

Miễn visa 164 quốc gia bao gồm cả các quốc gia thành viên khối EU, khối Schengen, Anh,…

Hộ chiếu Áo thuộc nhóm hộ chiếu quyền lực nhất thế giới cho phép đi đến hầu hết các quốc gia

Người mang hộ chiếu Dominica đi lại 140 quốc gia không cần xin visa. Không cần phải bỏ quốc tịch hiện tại.

Người mang hộ chiếu Grenada đi lại đến trên 140 quốc gia không cần xin visa. Không cần phải bỏ quốc tịch hiện tại.

Hộ chiếu Malta cho phép đi đến 169 quốc gia không cần xin visa. Không có yêu cầu về ngoại ngữ.

Miễn thị thực visa với 123 quốc gia. Không có nghĩa vụ từ bỏ quốc tịch hiện tại. Không yêu cầu về ngoại ngữ.

Được Miễn thị thực hoặc đến 121 quốc gia. Phê duyệt quyền công dân từ 4 – 6 tháng

Người mang hộ chiếu Saint Lucia đi lại 155 quốc gia không cần xin visa. Không có yêu cầu về ngôn ngữ.

Người mang hộ chiếu St. Kitts & Nevis đi lại hơn 150 quốc gia không cần xin visa. Không có yêu cầu về ngôn ngữ.