Hộ chiếu Malta cho phép đi đến 169 quốc gia không cần xin visa. Không có yêu cầu về ngoại ngữ.