CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ QUỐC TỊCH SAINT LUCIA

Saint Lucia có chương trình Đầu tư để có quốc tịch mới nhất và có thể xem là tốt nhất của khu vực Caribbean.

YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH: 

 • Đầu tư vào bất động sản
 • Đóng góp từ thiện không hoàn lại cho quỹ kinh tế quốc gia
 • Đầu tư vào trái phiếu chính phủ
 • Thành lập công ty

CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ VÀ CÁC LOẠI PHÍ CHÍNH PHỦ

 • Đầu tư bất động sản:
  • Mức đầu tư tối thiểu : 300.000USD
  • Thời gian đầu tư : 5 năm
  • Các loại phí chính phủ liên quan đến đầu tư bất động sản:
   • Phí thẩm định hồ sơ:
    • Đương đơn: 7.500USD
    • Người phụ thuộc trên 16 tuổi: 5.000USD
   • Phí chính phủ phê chuẩn hồ sơ:
    • Đương đơn: 50.000USD
    • Người phụ thuộc là vợ/chồng và các con trên 18 tuổi: 35.000USD
    • Người phụ thuộc là con dưới 18 tuổi: 25.000USD
 • Đóng góp từ thiện không hoàn lại cho quỹ Kinh tế quốc gia
  • Hồ sơ một thành viên: 200.000USD
  • Hồ sơ gia đình có 2 thành viên: 235.000USD
  • Hồ sơ gia đình có đến 3 thành viên phụ thuộc: 250.000USD
   • Mỗi thành viên sau thành viên thứ 3 trong một gia đình: 25.000USD
  • Các loại phí chính phủ liên quan:
 • Đầu tư trái phiếu chính phủ:
  • Hồ sơ một thành viên: 500.000USD
  • Hồ sơ gia đình có hai thành viên: 534.000USD
  • Hồ sơ gia đình có 3 thành viên: 550.000USD
   • Mỗi thành viên tiếp theo: 25.000USD
 • Thành lập doanh nghiệp:
  • Mức đầu tư tối thiểu: 3.500.000USD
  • Mức đầu tư nhóm cho 6 đương đơn: 6.000.000USD (tối thiểu mỗi đương đơn đầu tư 1.000.000USD)
 • Phí chính phủ thụ lý hồ sơ không hoàn lại:
  • Đương đơn: 2.000USD
  • Mỗi người phụ thuộc trên 16 tuổi: 1.000USD

THỜI GIAN THỤ LÝ HỒ SƠ

 • Trung bình khoảng 3 tháng kể từ ngày hồ sơ hoàn chỉnh nộp vào cơ quan thụ lý hồ sơ của chính phủ.

QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU SAINT LUCIA  

 • Người mang hộ chiếu Saint Lucia đi lại 120 quốc gia không cần xin visa
 • Không cần phải bỏ quốc tịch hiện tại
 • Không có yêu cầu phải ở hay sinh sống tại Saint Lucia khi nộp đơn và sau khi có quốc tịch.
 • Không có yêu cầu về ngôn ngữ
 • Thành viên phụ thuộc là con độc thân lên đến 25 tuổi, và cha/mẹ trên 65 tuổi
 • Không có thuế cho thu nhập quốc tế

saint-lucia-flag

 • Chính phủ: Nghị viện dân chủ
 • Thủ đô: Castries
 • Ngôn ngữ chính:  Tiếng Anh
 • Diện tích: 620 km2
 • Dân số: 163.922
 • Múi giờ: UTC-4
 • GDP: 1.596 tỷ đô (2014)
 • Tiền tệ: XCD
Saint-Lucia-Location-Map