CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ QUỐC TỊCH CỘNG HÒA DONIMICA

Dominica được mệnh danh là “Thiên đường trần thế” vì vẻ đẹp hoang sơ chưa được khai phá nhiều và là một trong những đảo quốc đẹp nhất vùng Caribbean. Đây cũng là nơi có chất lượng cuộc sống tốt nhất trong khu vực.

Chương trình đầu tư để có quốc tịch Dominica là một chương trình mới được công bố những năm gần đây nhưng là chương trình được nhiều nhà đầu tư khắp thế giới ưu tiên chọn lựa.

YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH: 

 • Đầu tư vào bất động sản
 • Đóng góp từ thiện không hoàn lại

CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ VÀ CÁC LOẠI PHÍ CHÍNH PHỦ

 • Đầu tư bất động sản:
  • Mức đầu tư tối thiểu : 220.000USD
  • Thời gian đầu tư : 5 năm
  • Các loại phí chính phủ liên quan đến đầu tư bất động sản:
   • Phí thẩm định hồ sơ:
    • Đương đơn: 7.500USD
    • Người phụ thuộc là vợ/chồng: 4.000USD
    • Người phụ thuộc là con trên 16 tuổi: 4.000USD
   • Phí chính phủ:
    • Đương đơn: 50.000USD
    • Người phụ thuộc là vợ/chồng: 25.000USD
    • Người phụ thuộc là con dưới 18 tuổi: 25.000USD
    • Người phụ thuộc là con trên 18 tuổi: 50.000USD
 • Đóng góp từ thiện không hoàn lại cho quỹ của chính phủ
  • Hồ sơ một người: 100.000USD
  • Hồ sơ gia đình có 2 thành viên: 175.000USD
  • Hồ sơ gia đình có 4 thành viên, bao gồm con dưới 18 tuổi: 200.000USD
  • Hồ sơ gia đình có 5 thành viên bao gồm 3 con dưới 18 tuổi: 350.000USD
   • Mỗi thành viên sau thành viên thứ 5 dưới 18 tuổi: 50.000USD
  • Các loại phí chính phủ liên quan:
   • Phí thẩm định hồ sơ cho đương đơn và vợ / chồng : USD 11,250
   • Phí thẩm định hồ sơ cho người phụ thuộc trên 16 tuổi: USD 7,750USD
   • Phí thẩm định hồ sơ cho mỗi người phụ thuộc là con 12 -16 tuổi: USD 5,750

THỜI GIAN THỤ LÝ HỒ SƠ

 • Trung bình từ 2-4 tháng kể từ ngày hồ sơ hoàn chỉnh nộp vào cơ quan thụ lý hồ sơ của chính phủ.

QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU DOMINICA 

 • Người mang hộ chiếu Dominica đi lại 128 quốc gia không cần xin visa
 • Không cần phải bỏ quốc tịch hiện tại
 • Không có yêu cầu phải ở hay sinh sống tại Dominica khi nộp đơn và sau khi có quốc tịch.
 • Không có yêu cầu về ngôn ngữ
 • Thành viên phụ thuộc là con độc thân lên đến 25 tuổi
 • Không đánh thuế công dân không cư trú.
dominica-flag
 • Chính phủ: Dân chủ
 • Thủ đô: Roseau
 • Ngôn ngữ: Anh, Pháp
 • Diện tích: 751 km2
 • Dân số: 73.449
 • Múi giờ: UTC-4
 • GDP: 1,015 tỷ USD
 • Tiền tệ: USD, XCD
map-Dominica